Петте активатора за устойчив растеж на фирмата предлагаща услуги за красота

В тази статия ще те запозная с петте основни активатора на растеж, които водят до увеличаване на приходите на фирмата

Това, което отличава сектора на услугите от сектора на търговията и производството е, че предлагайки услуга за хората е необходимо да изградиш позитивни взаимоотношения с тях.


Първият активатор на силен растеж е правилната комуникация


Защото преди извършването на каквато и да е услуга има комуникация. Винаги, когато се работи с хора се общува! Но в сферата на услугите общуването е определящо за решението на клиента да ползва услугата. Правилното общуване печели доверието към това, което предлагаш. От два обекта предлагащи еднакви услуги, хората винаги ще изберат този, при когото се чувстват емоционално добре. Защото в извършването на услуга най-важен е психологическия момент на общуването.

Всички говорят, но не всички умеят да общуват!

Общуването с клиентите се случва от момента, в който се поинтересуват от услугите ти, през първоначалното посрещане на клиента в твоя обект и през цялото време на извършване на услугата.

Дори най-високо професионално ниво на квалификация няма да те предпази от загуба на клиенти, ако не владееш принципите на правилната комуникация. Вероятно си имал случай в който си бил клиент и си се отказал от услуга, само защото липсва фирмена култура на общуване с клиентите.

Как общуването може да повиши печалбите ти?

Правилното общуване мотивира новите клиентите да ползват услугите ти и превръща настоящите клиенти в лоялни и коректни към твоята фирма.

Принципите на правилното общуване създават стабилни и дълготрайни партньорства.

Правилното общуване е най-важният мотиватор за лояност на служителите към фирмата.

С умението да общуваш правилно ще създадеш среда за развитие на силен и сплотен екип от служители. Това със сигурност ще задържи високо квалифицираните кадри в твоята фирма и ще те превърне в най-силиня конкурент в сектора.


Вторият мощен активатор на успеха е умението да управляваш конфликти


Да владееш техники за решаване на конфликти е важно мениджърско умение. То спомага за съхраняване на професионалният имидж на фирмата, за създаване на позитивна работна среда за служителите, за задържане на качествени клиенти, патньори и служители.

Когато развиеш умението да се справяш с конфликти ще преодолееш опитите за неоснователни жалби и оплаквания от клиенти, ще намериш решения за поддържане на спокоен микроклимат след служителите си. Няма да имаш притесния за начинът, по който да направиш забележка на служител, парньор или клиент, рискувайки да развалиш взаимоотношенията си с него.

Конфликтите са част от ежедневието на всяка фирма работеща с хора. В сектора на услугите за красота се шири една нагласа, че в женските екипи е невъзможно да се поддържа спокойна атмосфера, без интриги и клюки. Това не е вярно! Ако някой твърди подобно нещо, значи не владее умението за комуникация и управление на конфликти. Защото ведра и спокойна среда се създава само там, където мениджъра умее да управлява общуването и конфликтите.

Когато във фирмата цари напрежение и конфликтност между служителите, клиентите винаги го усещат. Хората обичат да бъдат обслужвани на места, в които има спокойствие и добри взаимоотношения.


Третият активатор на успеха е умението да управляваш дейностите във фирмата


Правилното планиране, поставяне на цели и осъществяването на контрол са определящи за високата резултатност на всяка фирма.

В сферата на услугите е особено важно да умееш да разпределяш задачи и да делегираш по правилния начин.

С изграждането на умението да управляваш времето ще постигнеш много по- високи обороти, растяща печалба и удовлетвореност от работата на твоите служители. Ще знаеш как да организираш работното време, цените на услугите, заплащането и стимулите на своите служители, така, че те да искат да работят именно при теб.

Необходимо е познание за правилния начин на създаване на правила за работа. Една от грешките на управителите на фирми е да разчитат, че служителите сами ще се сетят как да организират работата си. Умението за управление на времето ти дават яснота за нещата, които прахосват времето ти и за ситуациите, които те поставят в позицията на най-натовареният човек във фирмата. Когато овладееш умението за управление на дейностите ще откриеш, че е възможно фирмата да работи със същото темпо и в дните, в които не си работа.


Четвъртият активатор на растежа е умението за откриване и задържане на качествени служители


Правилният подбор на качествени служители и начините за тяхното задържане е мощен ективатор на растеж за фирмата. Правилните служители могат за много кратко време да повишат печалбите на фирмата, но в същото време неправилният подбор на хората може да доведе до огромни загуби, не само като пари, но и като фирмен имидж.

Чувала съм, твърдението, че няма качествени служители за сектора. Не съм съгласна с това твърдение. От 20 години създавам квалифицирати кадри за този сектор и съм свидетел колко голяма част от тях не успяват да намерят подходящият работодател и да реализират таланта си. В начините на подбор и в умението да организираш работата на новопостъпилият служител, се крие тайната на съвместния ви успех. За да назначиш нов служител на работа се изисква подготовка от твоя страна, яснота за правилата и условията, при които той ще бъде назначен. И най-често тук се обръщат нещата. Работодателят се разминава с качествените кандидати поради неумението да предложи адекватни изисквания към кандидата. И не, не става дума за парите, които предлага. Става дума за мениджърското познание как се поема служител, как се гради неговата кариера, така, че да има полза за него самият и за собственика. Работното време, условията за работа, дневната натовареност, възможностите за развитие и кариера са темите, по които е необходимо да имаш ясни отговори преди да поставиш изисквания за дългосрочен ангажимент, високи обороти и лоялност към фирмата.


Екипът – най-мощният активатор на растеж за фирмата


Екипът е най-мощният двигател за успех на фирмата. Единствено екипната дейност е в състояние да осигури устойчиво и дългосрочно разрастване на дейността.

Умението да управляваш екип ти осигурява постоянен и нарастващ оборот. В сектора на услугите често се събират изпълнители на различни видове услуги, които се наричат екип. И в някакъв момент, рано или късно осъзнават, че липсва растеж. Превръщането на групата от хора, работещи на едно място в екип е свързано с поставянето на общи цели, изграждане на еднакви ценности и етичен кодекс. Екип има тогава, когато има ясно определен ръководител, лидер, който да осъществява спойката между отделните членове. За да създадеш здрав работещ екип е необходимо да имаш умения за поставяне на цели, създаване на правила и мотивация на служителите.


Ако искаш да развиеш тези пет активатора на успех в твоята фирма, запиши се в Бизнес Академията на успешните управители!


Обучението се провежда в пет самостоятелни сесии на живо, с времетраене по два дни всяка.

Сесиите се провеждат веднъж в месеца.

Пълният цикъл на обучението продължава пет месеца.

Всяка сесия съдържа теоретична и практическа част, в която под формата на игри, казуси и индивидуални задачи се развиват умения за внедряване на активаторите в бизнеса.

Датите за поредицата от обучения можеш да видиш в менюто КАЛЕНДАР на сайта.

Не отлагай постигането на успеха за своята фирма!

Можеш да получиш повече информация за цените и начините на записване, като изпратиш запитване на имейл: divnamedikds@gmail.com


Какво отличава това обучение от всички познати до момента?


Завършила съм две висши образования по мениджмънт и се убедих, че теорията от Университета рядко може да се приложи при малката фирма. В това обучение се позовавам на 25 годишния ми опит като собственик на фирма в сферата на услугите. Всяка теоретична част от обучението е подкрепена с множество примери от реалния бизнес живот.

Всеки един от участниците намира решения на ситуации възникнали в неговия собствен бизнес. Практическите задачи са свързани с индивидуалната дейност на всеки един обучаващ се. В края на обучението ще имаш набор от доказано работещи практики за успех на твоята фирма.

By | 2019-01-08T13:50:02+00:00 8 януари 2019|