– дистанционно БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ –

Обучението е подходящо за:

Ето как ще ти помогне това обучение:

  • Ще се научиш да организираш работата в салона така, че да увеличиш приходите;
  • Ще знаеш как да превърнеш салона си в система, която работи на пълни обороти без да се налага твоето присъствие;
  • Ще откриеш правилния принцип за определяне на цените на услугите и възнагражденията за служителите си;
  • Ще знаеш как да създадеш подход към клиентите, който да изгражда трайни позитивни взаивоотношения с тях и да ги превръща в лоялни и дългогодишни потребители на твоите услуги;
  • Ще създадеш среда на общуване между служителите си, в която да има доверие, добро настроение, взаимопомощ и колегиалност.

Обучението дава отговор и на въпросите:

  • Какво е необходимо да направиш, за да имаш в екипа си силни и компетентни служители?
  • Как да превърнеш сборът от служители в силна екипна система?

Бизнес обученията в Академия Легенда се провеждат дистанционно.

  • всеки модул завършва с тест и сертификат

Академията се основава на система от пет активатора за стабилно развитие на салона и е изцяло практически насочено.

Всяка видео лекция дава конкретни практически знания и умения, които веднага да приложиш в бизнеса си.