В това видео ще намерите отговор на следните важни въпроси:

  • Кога ще ни бъде практиката?
  • Кога ще се провеждат виртуалните ни срещи?
  • Как точно протича изпита?
  • Какви допълнителни възможности има за практика?
  • др.