ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ.