3 Активатор: Комуникация и управление на конфликти

Комуникацията е активатор на стабилните партньорства, връзката с клиентите, взаимоотношенията със служителите, фирмената култура и имиджа на салона.

Умението да се управляват конфликти е активатор на доверието към услугите в салона. Той е фактор за създаване на спокойна, ведра среда за работа и обслужване на клиенти.

Имала ли си проблемна клиентка, която капризничи или има неоправдани претенции? Случвало ли ти се е да бъдеш въвлечена в интрига и да не знаеш как да се справиш? Знаеш ли как да се справиш с клюкарското поведение на някои клиентки? Знаеш ли как да се справиш с проявите на невъзпитание или нахалство, така че да запазиш добрия тон и да не скъсаш взаимоотношенията?

Това обучение ще ти помогне

цени и начин на записване

Обучението е част от:

Прочети повече

БИЗНЕС АКАДЕМИЯТА

НА УСПЕШНИТЕ САЛОНИ ЗА КРАСОТА

Прочети повече

Виж актуалните дати за обучение в КАЛЕНДАР