1 Активатор: Принципи за успешно стартиране на салон за красота

Познаването на основните принципи за започване на салон са предпоставка за мощен и бърз растеж. В самото начало на всеки бизнес могат да се заложат проблеми, които винаги да ограничават истинския подем. В сферата на красотата най-често те са свързани с:

• Включването на роднини, приятели и членове на семейството, без договорени ясни партньорски задължения;
• Неизгодни договорни отношения с партньори, наемодатели, доставчици на стоки и услуги