Вие сте козметик с

Втора Квалификационна Степен

Професионален център „Здраве & Красота“ представя

ДВЕ ДОПЪЛВАЩИ ЛИЦЕНЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ,
които ще развият вашата професионална квалификация и ще разширят набора от процедури във вашя салон.

научи повече…
научи повече…