Дистанционно БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

Обучението е подходящо за:

Ето как ще ти помогне това обучение:

  • Ще се научиш да организираш работата в салона така, че да увеличиш приходите;
  • Ще знаеш как да превърнеш салона си в система, която работи на пълни обороти без да се налага твоето присъствие;
  • Ще откриеш правилния принцип за определяне на цените на услугите и възнагражденията за служителите си;
  • Ще знаеш как да създадеш подход към клиентите, който да изгражда трайни позитивни взаивоотношения с тях и да ги превръща в лоялни и дългогодишни потребители на твоите услуги;
  • Ще създадеш среда на общуване между служителите си, в която да има доверие, добро настроение, взаимопомощ и колегиалност.

Обучението дава отговор и на въпросите:

  • Какво е необходимо да направиш, за да имаш в екипа си силни и компетентни служители?
  • Как да превърнеш сборът от служители в силна екипна система?

Бизнес Академията се провежда дистанционно в рамките на СЕДЕМ СЕДМИЦИ и се състои от следните компоненти:

  • 37 видео модула с лекции;
  • 8 онлайн практически тренинга – под формата на казуси, въпроси, отговори, игри се упражняват и затвърждават успешни бизнес практики и модели на поведение в бизнес среда.

Обучението е изцяло практически насочено!

Всяка видео лекция дава конкретни практически знания и умения, които веднага да приложиш в бизнеса си.

Академията се основава на система от пет активатора за стабилно развитие на салона.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

Виж актуалните дати за обучение в КАЛЕНДАР