Търсиш курс  по козметика и се питаш: „ Ще мога ли да практикувам  след като завърша курса за начинаещи?”

Вероятно ти е трудно да се ориентираш сред предложенията за курсове, които намираш в интернет. Някои ти предлагат да изкараш няколко нива, други ти говорят за квалификационни степени…

Може би се чудиш? Нека да ти обясня!

Квалификационната степен  се определя  според нивото на отговорност, което може да поеме човекът, който работи с клиенти.

Какво означава това?

Първа ва квалификационна степен – След преминаването на тази степен, обучаващите могат да извършват дейности, със съдействието на по-ерудиран и подготвен професионалист. Хората с тази степен на квалификация не могат да носят отговорност за резултата от работата. Те изпълняват указания и напътствия от този, който ги въвежда в професията и ги обучава. Това означава, че когато козметикът с първа степен на квалификация трябва да изпълни процедура, до него стои по- опитен козметик и му дава съвети – какво количество от продукта трябва да се постави върху кожата, колко време трябва да престои, кога и как да се отстрани. Поредността от манипулации се определя от професионалиста с опит и знания, който провежда обучението.

Втора  квалификационна степен – Завършилите козметици трябва да могат да създават козметична програма самостоятелно, да извършват всички етапи на процедурите самостоятелно и да поемат отговорност за резултата от третиранията. При завършването си козметикът трябва да умее да прави професионална диагностика на кожата, да създава и провежда козметична програма, да създава програма за поддържане на клиентката у дома, да е наясно с активните съставки, които да се използват по време на третиранията в козметичния салон и тези, които е необходимо да имат продуктите за домашно ползване. Козметикът с тази квалификационна степен трябва да знае разликите при въздействията с различните козметични апарати, контраиндикациите и препоръчителния ритъм на приложението им.

Трета квалификационна степен – Козметикът трябва да умее да организира дейността на други козметици, да създава козметични програми, по които да работи център за красота, да създава менюта за различни видове таргет групи от клиенти, да създава концепция за продуктовата политика на център за красота, да създава и развива екип от специалисти в сферата на красотата.
Накратко казано – да има знания и умения, да управлява и менажира съвкупност от дейности в сферата на красота. За да изпълнява тази дейност е необходимо да може да прави избор на козметичните апарати и професионалните серии с продукти, с които да работи центъра, да знае как се правят цените на услугите, как се формира заплащането на специалистите в центъра, как се подбира персонал и какво да направи, за да работи персонала като екип. Необходими са знания за маркетинг, реклама, законови познания, счетоводни, икономически и др.

Четвърта квалификационна степен – Тази квалификационна степен получават козметици, които са обучени да развиват и обучават други козметици.

В Училище по козметика завършилите курса за начинаещи, получават втора квалификационна степен.

Какво означава това?

Всеки, завършил курсът по козметика при нас може да диагностицира кожата на клиента, да създава индивидуална козметична програма, да я изработва самомостоятелно и да поеме отговорност по резултата.

Ето защо след завършване на този курс, ти ще можеш да практикуваш професията.

След завършване на курса за начинаещи получаваш отстъпка за всички последващи обучения в УЧИЛИЩЕ ПО КОЗМЕТИКА“.

Искаш да научиш какви са цените на курса? Ето къде можеш да ги научиш – ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

Ако вече си решила да получиш своята професионална квалификация по професия „Козметик” при нас, моля обади се на телефон 089 9966 744. С радост ще ти помогна да станеш успешен козметик, така, както го направих за стотици други!