Козметичната професия е международно регламентирана професия , така, както медицинската и фармацевтичната. Това означава, че за да се осигури свободно движение на квалифицирани кадри от една страна в друга, те трябва да владеят определен  задължителен минимум от знания.

Този минимум от знания е определен от Европейска квалификационна рамка, която описва знанията и уменията, които козметиците трябва да имат , за да бъде признавана тяхната квалификация във всички страни от Европа.

В Българският закон за професионалното образование и обучение през 2010 година бяха създадени Държавните образователни изисквания по професията, така, че да отговарят на Европейската квалификационна рамка. file:///C:/Users/wew/Downloads/815020_doi.pdf

НАРЕДБА № 8 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „КОЗМЕТИК“ В сила от 05.03.2010 г. Издаден от Министерството на образованието, младежта и науката Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.  file:///C:/Users/wew/Downloads/815020_doi.pdf

В тази наредба , се описват дейностите, които могат да изпълняват козметиците с втора квалификационна степен. Ето извадка от наредбата:

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Професията „Козметик“ се развива динамично с ориентация към профилактиката на човешкото здраве. Развитието на дерматологията, фармацията и модернизирането на апаратите (хай-тек апаратура) води до необходимост от обучение на професионалисти, които да прилагат новите козметични методи за профилактика срещу заболявания на кожата на лицето и тялото, познавайки съвременните методи за работа със специализирана апаратура. Професията все повече се обвързва с развитието на пластичната хирургия, която изисква козметично поддържане на кожата в следопeративния период. Тенденциите в световен мащаб обвързват професията с други сфери на здравеопазването – пред- и следродилен период, социална козметика – грижа за възрастни хора, които поради здравословни проблеми престояват дълго в легнало положение. Козметичната грижа в такива случаи подпомага оздравителните процеси. Увеличава се нуждата от специалисти по козметика, които да извършват така наречените SPA и Wellness услуги в новата сфера в туризма – туризъм за здраве, релакс и добро самочувствие. Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да се реализират във: центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята „туризъм за здраве и добро самочувствие“; екип с дерматолози и пластични хирурзи; екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане; телевизионния, театралния и модния бранш.

2.3. Възможности за професионална реализация

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01- 1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“, могат да заемат длъжностите 5141-2004 Козметик, 5141-2005 Маникюрист, 5141- 2006 Обслужващ баня, 5141-2007 Обслужващ сауна и 5141-2008 Педикюрист в салони за красота, 5220-2005 Продавач – консултант в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други длъжности включени при актуализиране на НКПД. 2.4.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си в следните сфери:

  • дерматокозметика – за работа в екип с дерматолози;
  • апаратна козметика – за работа в медицински центрове по пластична хирургия или центрове за красота, оборудвани с ново поколение козметични апарати;
  • SPA и Wellness процедури за релакс и добро самочувствие;
  • професионален грим – за нуждите на телевизионния, модния и театралния грим.

Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си с цел разработване на собствено козметично студио по следните теми: създаване и управление на козметичен салон или SPA/Wellness център; реклама и популяризиране на услугите за красота; продажби; изграждане и развитие на екип за козметичен салон или SPA/Wellness център.”