Вашият салон е малък, създаден със семейни средства и помощ от фамилния бюджет.

Може би работите с близки приятели или членове на семейството!

Ако изпитвате трудности в бизнеса, много вероятно е те да се дължат на някои организационни грешки, които малките салони за красота допускат.

Кои са тези грешки?

Организационна грешка номер 1:

Липсва яснота за разпределение на дейностите и отговорностите между вас и близките ви хора и приятели. Не сте договорили и описали кой какво ще прави, за какво отговаря във фирмата, какви са задълженията на всеки от вас и какви са правомощията. Много често това води до неравномерно разпределение на отговорностите и ангажиментите. И това не би било проблем, ако съществува ясно описано като правило, че еди кой си, ще движи еди кои си неща. Да не се разчита на добрата воля, на доброто настроение за работа, на доброто възпитание на партньора, а да е възложено като фирмен ангажимент. Защото във всяка фирма има дейности, които отнемат време, и не са особено приятни и забавни – административни, юридически, свързани със хигиената, поддръжката или снабдяване на фирмата. Все дейности, от които не се изкарват основните пари, но без които работата не може да върви в ритъм. Никак не е чудно, че в такива фирми рано или късно единия от партньорите основно се занимава с дейности, които носят печалба, а друг тича по задачи, които отнемат време и ресурс и не се отразяват на директния приход.

Това води до влошаване на взаимоотношенията, до натрупване на недоволство, загуба на доверие. Конфликтите между приятели и роднини в работата се пренасят и като конфликти в личния живот. Това неминуемо води до редуциране на печалбата, намаляване на възможностите за развитие и градеж на фирменото бъдеще. Твърде често тези ситуации приключват с фалит на фирмата, раздяла между приятели и дори развод при семейни партньори.

Организационна грешка номер 2

Няма уточнена схема за възнагражденията. Какво имам предвид. Обикновено членовете на семейството или приятелите се договарят устно, че ще си делят печалбата. И когато не са уточнени ангажиментите, задълженията и отговорностите, съществува реален риск един от участниците в бизнеса да има претенции за получаване на пари без да е положил достатъчно усилия в развитието на фирмата. Конфликтите за пари са от най-разрушителните конфликти както във фирмата, така и в семейството. Липсата на правила за паричното разпределение затваря пътя към градивен разстеж, към правилно откриване и назначаване на нови служители, към увеличаване на клиентите. Накратко казано – липсата на правила за финасовото разпеределение, води до крах на малката фирма. По-лошото е, че този крах със сигурност се отразява на личните взаимоотношения, които са създадени и поддържани преди започването на съвместен бизнес.

Организационна грешка номер 3

Неправилно делегиране

Много често, когато сме с хора от семейството или с приятели, ние не делегираме задачи. Разчитаме, че те ще се сетят, че трябва да направят нещо. Например: да дойдат на работа в определен час, да стоят във фирмата до определен час, да свършат някаква фирмена задача – да почистят, да изхвърлят боклука или да придвижат някаква документация. Когато пък се делегират дейности, не се делегират по правилния начин. Липсата на правилно делегиране често води до несвършена работа, пропуски, гафове, неудовлетворителен резултат.

До какво водят тези три организационни грешки на малкия салон за красота?

Водят до възникване на конфликти, до разваляне на взаимоотношенията с хора, които обичаш и цениш. И като последващ резултат – до загуби за фирмата. Често пъти бизнеса се прекратява или остава да крета в неудовлетворителен ритъм.

Всички тези теми са засегнати в Бизнес Академията на успешните управители на салони. В рамките на четири месеца дистанционно се развиват умения за делегиране, управление на конфликти, управление на дейностите и ресурсите на малък салон за красота.

За да не допускате тези и други организационни грешки, за да изградите подход, при който вие и вашият екип да действате като един, да изграждате стабилни взаимоотношения, да разраствате и развивате салона си с радост, запишете в Бизнас Академията на успешните упрувители на салони за красота. 

Информация за цените можете да откриете тук:  БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВИТЕЛИ НА САЛОНИ ЗА КРАСОТА