Когато хората записват професионално обучение по нова професия, се налага да реорганизират  ежедневието си по различен начин. За да завърши успешно обучението по професия „козметика“ е важно да се съобразят  шест  фактора, влияещи на ученето.

  1. Статут на учащ в извън училищна среда. Когато сме били ученици, всички около нас са подкрепяли възможността да посещаваме училище. В зряла възраст ученето трябва да се съвмести с много други социални функции. Някои дами вече имат семейство, деца, други все още продължават висшето си образование,  при трети пък работата отнема най-голяма част от времето им през деня. Фактът, че средата около зрелите учащи не е дотолкова подкрепяща в ученето, както в ученическите години дава своето отражение на начина по който се усвоява новата професия. Съобразявайки се с този фактор, аз създадох система на обучение при която всеки курсист има възможност да организира ученето си по времето, което е удобно на него. Възможността да избира кога да започне и кога да свърши една лекция повишава ефективността на ученето.
  2. Целта на ученето не е просто да учиш нещо. Ако в училище е трябвало да изучаваме неща, които не са в сферата на нашите интереси, само защото е трябвало да имаме оценка, то в зряла възраст трудно предприемаме учене на нещо, просто ей така, да имаме някакъв документ. Хората, записващи курсове за професионална квалификация искат да научат нещо, искат да могат да правят това, което са учили, искат да станат успешни с наученото. Затова при мен обучението протича с много голям акцент върху индивидуалното наблюдение и развитие на всеки участник според неговите възможности за усвояване, разбиране, запомняне и напредване в теорията и в практиката. Всяка тема е обвързана с нейното практическо приложение. Нищо не се учи просто, за да се каже, че е учено. Всяка тема разкрива практическите  приложения на знанието, което дава.
  3. Житейски опит. Хората излезли от задължителната образователна система търсят връзка с вече наученото в живота. Учат много по-бързо и лесно, когато открият възможност да приложат наученото от собствения си живот в новата професия. Някои от тях са имали козметичен проблем, посещавали са козметични салони, други пък са чели или слушали за козметични програми и процедури и това ги е довело до някакво познание.  Моите теми са разработени така, че да дават възможност често да се прилага връзката между собственото познание по темата до този момент и новото познание.
  4. Навиците за учене. При зрелият човек има създадени навици за учене. Някои обичат да слушат лекцията, други учат по-добре когато записват, трети предпочитат да гледат видео по темата. В курсовете по козметика съм организирала новата информация така, че всеки участник да може да получава новото познание по начин, който му е най-възприемчив. Всяка тема е разработена така, че да може да се чуе в  аудио вариант, да се види във видео изпълнение, да може да се прочете в  писмен формат и да може да си води записки докато  я усвоява.
  5. Теорията, която се изучава да дава решение на определи казуси. Когато зрелия човек изучава теория, той запомня лесно и бързо онази част от нея, която му дава решение за определен казус. В моите лекции всяка теоретична лекция дава отговор на определен проблем, дава решение за определено състояние на кожата. Това помага на моите курсисти бързо и с разбиране да започнат да постигат високи резултати в работата си клиенти.

Ако искаш да правиш кариера в сферата на красотата, но се притесняваш, че живееш далеч от София, или те притеснява липсата на време, можеш да видиш решението за теб в статията:

Курсът по козметика за динамични и амбициозни жени, които искат да подготвят влизането си в новата професия безрисково и с минимум загуба на време