Всеки собственик на салон мечтае да го види пълен с клиенти, да изгради позитивен имидж и да има печалба.

Статистиките сочат, че едва 5% от новооткритите салони за красота успяват да възвърнат вложеното и да постигнат печалба до третата година от откриването си.

Защо нещата не работят? Нали според повечето хора, услугите за красота са много печеливш бизнес?

Имам интересна и полезна информация за теб, ако отговорът на този въпрос те интересува.

Секторът „Услуги за красота“ има своите тайни! Ако не си посветен в тях, можеш да затънеш здраво, да усъмнеш с кредити, да се разделиш с приятели, дори да развалиш семейството си и никога да не успееш да стигнеш до заветната печалба.

Ако имаш салон, който върви трудно…

Ако искаш да създадеш салон, който да носи печалба…

Ако се колебаеш дали си заслужава да се захващаш с услуги за красота…

ВИЖ КОИ СА ПЕТТЕ ОСНОВНИ АКТИВАТОРА НА САЛОНА ЗА КРАСОТА.

Първият активатор е познаването на основните принципи за създаване на правилни бизнес партньорства

Салонът за красота в голям процент от случаите се създава като семеен бизнес или като съвместно начинание между приятели, колеги, роднини. Непознаването на основните принципи на успешно партньорство залага още в най-ранния етап от създаването на салона терен за многобройни конфликти, недоразумения, загуби и разочарования.

Още в първата година от създаването си в салонът се настаняват интригите, конфликтите, недоразуменията. Назначаването и задържането на служители се превръща в невъзможна кауза. Ден след ден вместо да печели, салонът губи – клиенти, пари, имидж.

Това често пъти завършва с фалит, раздяла и загуби от финансов и емоционален характер. Разпадът на един семеен бизнес понякога повлича след себе си разпад в семейството.

Запомни! За да върви бизнеса и да се разраства, най-важни са основите, върху които ще го построиш. Важно е знаеш как да изградиш бизнес взаимоотношения с най-близките, приятелите, роднините, с които работиш.

Когато знаеш как да направиш договорките с тях, ще можеш да развиваш спокойна работна среда и за своите бъдещи служители и клиенти.

Умението да създаваш правилни партньорства ти дава възможност да договориш най-добрите условия за наем, най-правилният счетоводител, най-компетентният юрист за фирмата си. Да знаеш как се създават правилни партньорства е безценно предимство пред конкурентите и важно условие за стабилност и растеж на бизнеса.

Вторият активатор на успеха е умението да управляваш времето и дейностите във фирмата

Правилното планиране, поставяне на цели и осъществяването на контрол са определящи за високата резултатност на всяка фирма.

В сферата на услугите е особено важно да умееш да разпределяш задачи и да делегираш по правилния начин, да знаеш как да изискваш, без да това да създава напрежение.

С изграждането на умението да управляваш времето ще постигнеш много по-високи обороти, растяща печалба и удовлетвореност от работата на твоите служители. Ще знаеш как да организираш работното време, цените на услугите, заплащането и стимулите на своите служители, така, че те да искат да работят именно при теб.

Необходимо е познание за правилния начин на създаване на правила за работа. Една от грешките на управителите на фирми е да разчитат, че служителите сами ще се сетят как да организират работата си.

Умението за управление на времето ти дават яснота за нещата, които прахосват времето ти и за ситуациите, които те поставят в позицията на най-натовареният човек във фирмата.

Когато овладееш умението за управление на дейностите ще откриеш, че е възможно фирмата да работи със същото темпо и в дните, в които не си работа.

Третият активатор на силен разстеж е правилната комуникация и умението да управляваш конфликти

Защото преди извършването на каквато и да е услуга има комуникация. Винаги, когато се работи с хора се общува! Но в сферата на услугите общуването е определящо за решението на клиента да ползва услугата. Правилното общуване печели доверието.

ВАЖНО!

От два обекта предлагащи еднакви услуги, хората винаги ще изберат този, в който има правилно общуване. Комуникацията е това, което помага на хората да се чувстват емоционално добре.

Всички говорят, но не всички умеят да общуват!

Общуването с клиентите се случва от момента, в който се поинтересуват от услугите ти, през първоначалното посрещане на клиента в твоя обект и през цялото време на извършване на услугата.

Дори най-високо професионално ниво на квалификация няма да те предпази от загуба на клиенти, ако не владееш принципите на правилната комуникация. Вероятно не за първи път чуваш, че хората се отказват от услуга, само защото липсва фирмена култура на общуване с клиентите.

Как общуването може да повиши печалбите ти?

Правилното общуване мотивира новите клиентите да ползват услугите ти и превръща настоящите клиенти в лоялни и коректни към твоята фирма.

Хората развързват кесиите си, когато общуването им доставя удоволствие и ги предразполага да се чувстват добре. И това изобщо не означава, че трябва да ставаш приятел с всички клиенти. Това означава, да умееш да създадеш позитивен съдържателен контакт с всеки клиенти, дори тогава, когато не би го избрал за свои приятел.

Принципите на правилното общуване създават стабилни и дълготрайни бизнес партньорства и увеличават оборотите на фирмата, като увеличават продажбите.

Правилното общуване е най-важният мотиватор за лоялност на служителите към фирмата.

С умението да общуваш правилно ще създадеш среда за развитие на силен и сплотен екип от служители. Това със сигурност ще задържи високо квалифицираните кадри в твоята фирма и ще те превърне в най-силният конкурент в сектора.

Да владееш техники за решаване на конфликти е важно мениджърско умение. То спомага за съхраняване на професионалният имидж на фирмата, за създаване на позитивна работна среда за служителите, за задържане на качествени клиенти, партньори и служители.

Когато развиеш умението да се справяш с конфликти ще преодолееш опитите за неоснователни жалби и оплаквания от клиенти, ще намериш решения за поддържане на спокоен микроклимат след служителите си. Няма да имаш притеснения за начинът, по който да направиш забележка на служител, партньор или клиент, рискувайки да развалиш взаимоотношенията си с него.

Конфликтите са част от ежедневието на всяка фирма работеща с хора. В сектора на услугите за красота се шири една нагласа, че в женските екипи е невъзможно да се поддържа спокойна атмосфера, без интриги и клюки.

Това не е вярно!

Ако някой твърди подобно нещо, значи не владее умението за комуникация и управление на конфликти. Защото ведра и спокойна среда се създава само там, където мениджърът умее да управлява общуването и конфликтите.

Когато във фирмата цари напрежение и конфликтност между служителите, клиентите винаги го усещат. Резултатът е – загуба на клиенти и падащи обороти. Хората обичат да бъдат обслужвани на места, в които има спокойствие и добри взаимоотношения.

Четвъртият активатор е умението за откриване и задържане на качествени служители 

Правилният подбор на качествени служители и начините за тяхното задържане е мощен активатор на растеж за фирмата.

Правилните служители могат за много кратко време да повишат печалбите на фирмата, но в същото време неправилният подбор на хората може да доведе до огромни загуби, не само като пари, но и като фирмен имидж.

Няма качествени служители за сектора!

Не съм съгласна с това твърдение.

От 20 години създавам качествени професионални кадри за този сектор и съм свидетел колко голяма част от тях не успяват да намерят подходящият работодател и да реализират таланта си.

В начините на подбор и в умението да организираш работата на новопостъпилият служител, се крие тайната на съвместния ви успех.

За да назначиш нов служител на работа се изисква подготовка от твоя страна, яснота за правилата и условията, при които той ще бъде назначен.

И най-често тук се обръщат нещата. Работодателят се разминава с качествените кандидати поради неумението да предложи адекватни изисквания към кандидата.

И не, не става дума за парите, които предлага. Става дума за мениджърското познание как се поема служител, как се гради неговата кариера, така, че да има полза за него самият и за собственика. Работното време, условията за работа, дневната натовареност, възможностите за развитие и кариера са темите, по които е необходимо да имаш ясни отговори преди да поставиш изисквания за дългосрочен ангажимент, високи обороти и лоялност към фирмата.

Екипът – най-мощният активатор на разстеж за фирмата 

Екипът е най-мощният двигател за успех на фирмата. Единствено екипната дейност е в състояние да осигури устойчиво и дългосрочно разрастване на дейността.

Умението да управляваш екип ти осигурява постоянен и нарастващ оборот. В сектора на услугите често се събират изпълнители на различни видове услуги /маникюр, фризьорство, козметика/, които наричат себе си екип. Сборът от няколко човека, всеки работещ за себе си всъщност не са екип. Не е случайно, че обикновено така събраната група обикновено не бележи растеж.

Превръщането на групата от хора, работещи на едно място в екип е свързано с поставянето на общи цели, изграждане на еднакви ценности, фирмена индентичност, етичен кодекс. Екип има тогава, когато има ясно определен ръководител, лидер, който да осъществява спойката между отделните членове. За да създадеш здрав работещ екип е необходимо да имаш умения за поставяне на цели, създаване на правила и мотивация на служителите.

Развий тези пет активатора на успех в твоята фирма!

Запиши се в Бизнес Академията на успешните управители на салони за красота!

Цени и начин на записване